матеріали 17 сесії районної ради 6 скликання 15 лютого 2012 року

 

Україна

 

Ананьївська районна рада

 

РІШЕННЯ

 

Про звіт Ананьївської районної державної адміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ананьївського району за 2011 рік.

 

 

Відповідно до пункту 28 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заслухавши звіт районної державної адміністрації про виконання рішення районної ради від 16 лютого 2011 року № 42-VІ «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку Ананьївського району на 2011 рік», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт районної державної адміністрації про виконання рішення районної ради від 16 лютого 2011 року № 42-VІ «Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку Ананьївського району на 2011 рік» взяти до відома.

2. Рекомендувати районній державній адміністрації, міськсільвиконкомам, організаціям та установам району у 2012 році продовжити роботу щодо:

- збереження позитивних тенденцій у народногосподарському комплексі району;

- впровадження політики, спрямованої на економію енергоресурсів в усіх галузях та сферах діяльності економіки;

- сприяння розвитку соціальної інфраструктури, приділяючи особливу увагу водозабезпеченню та відновленню транспортної мережі сільських населених пунктів;

- підвищення освітнього, культурного, духовного рівня населення, пропагування здорового способу життя, забезпечення надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

 

Голова районної ради                                           М.О.Балан

 

15 лютого 2012 року

 

           № 157-V

 

 

 

Україна

 

Ананьївська районна рада

 

РІШЕННЯ

Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ананьївського району на 2012 рік.

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврдування в Україні», розглянувши внесений районною державною адміністрацією проект Програми соціально економічного та культурного розвитку Ананьївського району на 2012 рік, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Ананьївського району на 2012 рік (далі – Програма), що додається.

2. Для забезпечення зростання реального життєвого рівня населення, його зайнятості, вважати пріоритетними напрямками діяльності районної державної адміністрації:

- створення нових робочих місць;

- збільшення рівня середньомісячної заробітної плати;

- проведення ремонту доріг;

- реконструкція системи водопостачання і водовідведення;

- розвиток та захист малого та середнього підприємництва;

- розвиток агропромислового виробництва;

- сприяння розвитку соціальної інфраструктури.

3. Районній державній адміністрації забезпечити виконання завдань і пріоритетних напрямків розвитку району у 2012 році.

4. Рекомендувати районній державній адміністрації розробити план заходів із виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Ананьївського району на 2012 рік.

5. Доручити районній державній адміністрації у двотижневий строк після затвердження районною радою Програми довести її до виконавців.

6. Постійним комісіям районної ради розглядати на своїх засіданнях питання про хід виконання Програми та за результатами розгляду вносити відповідні пропозиції.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

Голова районної ради                                                   М.О.Балан  

 

15 лютого 2012 року

         № 158-VІ

 

 

Україна

 

Ананьївська районна рада

 

РІШЕННЯ

 

Про звіт районного відділу ГУ МВС України в Одеській області та інформацію прокуратури Ананьївського району про стан боротьби зі злочинністю, результатами заходів щодо забезпечення громадської безпеки та підвищення рівня правопрядку на території району у 2011 році

 

Відповідно до статті 144 Конституції України, пункту 34 частини І статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 11 статті 7 Закону України «Про міліцію», з метою забезпечення громадської безпеки, підвищення рівня правопорядку на території району та подальших спільних скоординованих невідкладних дій органів місцевого самоврядування та правоохоронних і контролюючих органів щодо посилення боротьби зі злочинністю, заслухавши звіт першого заступника начальника районного відділу ГУ МВС України в Одеській області, та інформацію помічника прокурора Ананьївського району районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт першого заступника начальника районного відділу ГУМВС України в Одеській області Бондаренко А.О. та інформацію помічника прокурора Ананьївського району Бойченко К.О. взяти до відома.

2. Роботу районного відділу ГУ МВС України в Одеській області за 2011 рік щодо забезпечення правопорядку та боротьби зі злочинністю на території району визнати в цілому задовільною.

3. Звернути увагу першого заступника начальника районного відділу ГУ МВС України в Одеській області Бондаренко А.О. на необхідність вжиття додаткових заходів щодо:

3.1. Зміцнення законності та правопрядку в кожному селі і місті Ананьєві. Основну увагу зосередити на захисті конституційних прав і свобод громадян, їхнього життя і здоровя.

3.2. Посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією, забезпечення цілісної системи профілактики злочинності, у тому числі серед дітей.

3.3. Підвищення рівня професійної підготовки правоохоронців, вдосконалення кадрової і виховної роботи, добору і розстановки кадрів, дисципліни і законності в діяльності особового складу, зміцнення довіри громадян до міліції.

4. Районній державній адміністрації вжити додаткових заходів щодо:

4.1. Вдосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

4.2. Забезпечення захисту законних інтересів дітей, зокрема, захисту від жорстокого поводженнчя, експлуатації та насильства.

4.3. Підвищення рівня інформаційно-пропагандистської та культурно-виховної роботи з профілактики правопорушень.

5. Рекомендувати районній державній адміністрації міській і сільським радам:

5.1. Розглянути питання щодо вироблення заходів по залученню громадян до охорони правопорядку і профілактики правопорушень, докорінної перебудови взаємодії міліції з населенням.

5.2. Вивчити стан матеріально-технічного забезпечення дільничних інспекторів міліції, облаштування громадських пунктів охорони порядку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, прав громадян та в справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів.

 

Голова районної ради                                                    М.О.Балан

 

       15 лютого 2012 року

 

               № 161-VІ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

Ананьївська районна рада

РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 9 квітня 2010 року № 283-V «Про затвердження районної програми підтримки Ананьївської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів» Союз Чорнобиль України» на 2010-2014 роки».

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою надання допомоги інвалідам у вирішенні соціально-побутових, медичних, економічних та інших проблем, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні доповнення до рішення районної ради від 9 квітня 2010 року № 283-V «Про затвердження районної програми підтримки Ананьївської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів» Союз Чорнобиль України» на 2010-2014 роки»

- Пункт 4 розділу ІV «Основні заходи щодо підтримки діяльності Ананьївської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» доповнити таким текстом: Матеріальна допомога інвалідам-учасникам ліквідації наслідків аварії, сім’ям, в яких померли учасники ліквідації аварії та потерпілим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Вирішення проблем лікування та післяопераційної реабілітації хворих Чорнобильців;

- Доповнити розділ ІV «Основні заходи щодо підтримки діяльності Ананьївської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» пунктом 7 в такій редакції: Придбання канцелярських товарів;

- Доповнити розділ ІV «Основні заходи щодо підтримки діяльності Ананьївської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» пунктом 8 в такій редакції: Придбання оргтехніки.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

Голова районної ради                                             М.О.Балан

15 лютого 2012 року

               № 162-VІ

 

 

Україна

 

Ананьївська районна рада

 

РІШЕННЯ

 

Про призначення на посаду директора Ананьївського районного будинку культури, комунальної установи, повноваження з управління яким делеговано районній державній адміністрації

 

 

Згідно зі статтями 140,142,143 Конституції України, пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до рішення районної ради від 22 червня 2007 року № 92-V «Про майно спільної власності територіальних громад сіл та міста Ананьєва, управління яким здійснює районна рада», розглянувши пропозицію районної державної адміністрації щодо призначення на посаду директора Районного будинку культури, повноваження з управління яким делеговано районній державній адміністрації, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Призначити Драгана Вячеслава Павловича строком на 3 роки на посаду директора Районного будинку культури,що перебуває у спільній власності територіальних громад міста і сіл Ананьївського району, повноваження з управління яким делеговано районній державній адміністрації.

2. Доручити голові районної державної адміністрації Сербіну Вячеславу Валерійовичу укласти зі Драганом Вячеславом Павловичем відповідний контракт строком на 3 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

 

 

Голова районної ради                                                     М.О.Балан

 

15 лютого 2012 року

 

             № 163-VІ

 

Календар новин

<< < Травень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31