Положення про президію Ананьївської районної ради

 

УКРАЇНА

АНАНЬЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про утворення президії Ананьївської районної ради та затвердження Положення про президію Ананьївської районної ради шостого скликання.

 

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 43, статті 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Ананьївська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Утворити президію Ананьївської районної ради.

 

2.       Затвердити   Положення   про   президію   Ананьївської районної ради (додається).

 

3.       Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від

10 травня 2006 року № 9-V "Про утворення президії Ананьївської районної ради та затвердження Положення про президію Ананьївської районної ради”.

 

 

         Голова районної ради             М.О.Балан 

 

         26 листопада 2010 року

 

                     №

        

 

Проект рішення внесено головою районної ради та підготовлено секретаріатом районної ради

 

Додаток

до рішення районної ради

від 26 листопада 2010 року

№ 10-VІ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРЕЗИДІЮ АНАНЬЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

1. Повноваження та склад президії Ананьївської районної ради (далі - президія Ананьївської районної ради)   визначаються   Законом   України   "Про   місцеве самоврядування в Україні".

        

2. Порядок роботи президії районної ради визначається Регламентом Ананьївської районної ради, Положенням про постійні комісії районної ради та цим Положенням. Процедурні питання роботи президії районної ради, не зазначені в цих актах окремо для президії районної ради, регулюються по можливості   аналогічно   подібним   питанням,   встановленим   Регламентом Ананьївської районної ради.

 

3. Президія районної ради здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання президії районної ради є правомочним за умови присутності на ньому не менш ніж половини її складу, визначеного районною радою. Засідання президії районної ради скликає в міру потреби і веде голова районної ради, під час його відсутності – заступник голови районної ради, а у разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції - обраний президією районної ради член президії районної ради. Засідання президії районної ради може скликатися (у тому числі невідкладно) за ініціативою не менш ніж 1/3 членів президії районної ради від її фактичного складу.

 

4. Рішення   президії   районної ради   приймаються   на   її   засіданнях більшістю голосів членів президії районної ради. У разі відсутності голови постійної комісії районної ради на засіданні президії районної ради право ухвального голосу з питань організації роботи районної ради та її органів (за винятком організації роботи самої президії районної ради) має заступник голови постійної комісії районної ради, і його присутність зараховується до кворуму.

 

5. Депутати районної ради мають право брати участь у відкритих та закритих   засіданнях   президії   районної   ради   з   дорадчим   голосом.   На засіданнях президії районної ради (у тому числі і закритих) мають право бути присутніми за посадою керівник секретаріату районної ради, завідуючий юридичним відділом секретаріату районної ради.

 

6. Членам президії районної ради, особам, які беруть участь у її засіданні за посадою, а також іншим особам, запрошеним на засідання президії районної ради, за звичайних обставин не пізніше ніж за 3 дні повідомляється, які питання планується розглянути на засіданні президії районної ради, і надаються необхідні матеріали.

 

7. На засіданні президії районної ради під час обговорення питань можуть ставитися запитання виступаючим, проводитися діалоги за умови, що одночасно   говорить   не   більше   одного   промовця.   Слово для   виступів надається за зверненням бажаючих виступити.

 

8. Рішення   президії   районної   ради   направляються   секретаріатом районної ради органам та особам, яких вони стосуються, а також надаються депутатам районної ради для ознайомлення за їх зверненням.

 

9. Засідання президії районної ради протоколюються секретаріатом районної ради.

 

10. У протоколі засідання президії районної ради зазначаються: дата, час і місце проведення засідання; кількість членів президії районної ради, присутніх   на засіданні;   питання   порядку денного,   винесені   на   розгляд президії районної ради; назви і редакції документів, поширених серед членів президії районної ради   для   цього   засідання;   прізвища   головуючого   на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб   їх   вирішення;   результати   голосування   і   прийняті   рішення.   До протоколу додаються:

1) список членів президії районної ради, присутніх на засіданні;

 

2) список осіб, присутніх на засіданні за посадою;

 

3) список осіб, офіційно запрошених, і тих з них, які були присутні на засіданні;

 

4) письмово викладені окремі думки членів президії районної ради та інших осіб, які мають право ухвального голосу (пункт 4 даного Положення);

 

5) примірники матеріалів, які розглядалися на засіданні.

 

11. Головуючий на засіданні президії районної ради підписує протокол відповідного засідання.

 

12. Рішення президії районної ради не пізніше ніж у п'ятиденний термін після засідання надсилаються секретаріатом районної ради членам президії районної ради та іншим особам за дорученням голови районної ради.

 

13. Президія районної ради у зв'язку зі скликанням і проведенням сесій районної ради:

 

1) попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд районної ради, а також рекомендований проект порядку денного сесії районної ради;

 

2) забезпечує   підготовку   і   подання  районній   раді   матеріалів,   які надійшли у період між сесіями районної ради;

 

3) вживає заходів до забезпечення присутності депутатів районної ради на сесіях районної ради;

 

4) вирішує інші питання, пов'язані зі скликанням і проведенням сесій районної ради.

 

14. З метою координації і організації діяльності постійних і тимчасових комісій районної ради президія районної ради:

 

1) передає їм для попереднього чи додаткового розгляду проекти рішень районної ради, заслуховує повідомлення комісій районної ради про підготовлені ними висновки і рекомендації;

 

2) вживає   заходів   до   організації   скоординованої   спільної   роботи комісій районної ради;

 

3) забезпечує висвітлення у пресі та інших засобах масової інформації повідомлень і матеріалів про діяльність комісій районної ради.

 

15. Президія районної ради для допомоги депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень:

 

1) приймає   рішення   про   забезпечення   депутатів   районної   ради матеріалами районної ради, її президії, постійних комісій районної ради, а також довідковими та іншими матеріалами;

 

2) сприяє діяльності депутатських груп і фракцій;

 

3) знайомиться зі звітами депутатів районної ради про результати їх відряджень,   пов'язаних   зі   здійсненням   депутатських   повноважень   і

посадових обов'язків в районній раді чи її органах.

        

16. Президія районної ради на звернення депутатських груп і фракцій надає їм довідкові, інформаційні та інші матеріали, що стосуються діяльності президії.

 

17. Президія районної ради не рідше одного разу на рік інформує районну раду про свою діяльність та її результати, організацію та стан справ з питань, віднесених до її відання

 

Календар новин

<< < Травень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31