Матеріали 16 сесії 6 скликання від 30 грудня 2011 року

 РІШЕННЯ

Про цільову Програму протидії захворюванню на туберкульоз у Ананьївському районі на 2012-2016 роки.

 

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 6, 24 Закону України «Про боротьбу з захворюваннями на туберкульоз» та з метою поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності та смертності населення Ананьївського району від туберкульозу, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити цільову Програму протидії захворюванню тна туберкульоз у Ананьївському районі на 2012-2016 роки (далі Програма), що додається.

2. Головному лікарю Ананьївського району Койчеву А.С.:

2.1.Визначити обєм витрат для проведення позачергових заходів щодо виконання цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки.

2.2. Щороку до 1 лютого інформувати районну раду про стан виконання Програми.

3. Доручити районній державній адміністрації протягом 2012-2016 років передбачати в районному бюджеті на відповідний рік асигнування для реалізації заходів Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішеннч покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

 

 

 

Голова районної ради             М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

       № 139-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про затвердження районної програми «Молодь Ананьївщини»

на 2012-2016 роки.

 

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про фізичну культуру і спорт» з доповненнями, концепції проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки, з метою проведення цілісної молодіжної політики, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму «Молодь Ананьївщини» на 2012-2016 роки згідно з додатком.

2. Районній державній адміністрації:

2.1.Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів, передбачених даною районною програмою;

2.2.Щорічно і проекті районного бюджету передбачати кошти на фінансування проведення заходів Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

 

 

 

Голова районної ради     М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

           № 140-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Ананьївського району Одеської області на 2012-2015 роки.

 

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи», з метою формування стратегії комплексу робіт з санітарної очистки, спрямованого на підвищення якості послуг, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану на території району та запобігання негативного впливу відходів на здоров’я населення, впровадження сучасних високоефективних методів збирання, вивезення, переробки, утилізації відповідно до вимог охорони довкілля, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Програму поводження з твердими побутовими відходами на території Ананьївського району Одеської області на 2012-2015 роки (далі Програма), що додається (додаток).

2. Районній державній адміністрації, органам місцевого самоврядування:

забезпечити виконання заходів, передбачених районною Програмою, та щорічно інформувати районну раду про хід її виконання.

3. Ананьївській міській та сільським радам району затвердити відповідні програми та щорічно при складанні проектів відповідних місцевих бюджетів на наступний рік передбачати кошти на реалізацію заходів.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

 

 

Голова районної ради             М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

           № 141-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2012-2016 роки.

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2012-2016 роки, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2012-0216 роки (додається).

2. Районній державній адміністрації забезпечити організацію виконання заходів передбачених даною Програмою, та щорічно, до 15 січня, інформувати районну раду про хід її виконання.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, підприємництва, промислової політики, будівництва, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради            М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

           № 142-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про внесення доповнення до рішення районної ради від 9 грудня 2009 року № 261-V «Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» в Ананьївському районі на 2010-2015 роки.

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення Програми у відповідність з вимогами розпорядження обласної державної адміністрації від 27.08.2007 року № 567/А «Про порядок розроблення регіональних цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до рішення районної ради від 9 грудня 2009 року № 261-V «Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» в Ананьївському районі на 2010-2015 роки» включивши до Програми такі розділи як:

Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання і результативні показники та затвердити доопрацьовану Програму, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, підприємництва, промислової політики, будівництва, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради              М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

         № 143-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про затвердження районної Програми допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу на 2012-2015 роки.

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2022 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» з метою підготовки громадян допризовного та призовного віку до вйськової служби, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу на 2012-2015 роки, (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

 

 

 

Голова районної ради               М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

           № 144-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про затвердження районної програми надання адресної допомоги інвалідам 1 та 2 групи по зору на покриття витрат, пов’язаних з оплатою комунальних послуг та користуванням телефонним зв’язком, придбанням 1 тони твердого палива та 1 балону скрапленого газу на 2012-2015 роки.

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення Одеської обласної організації УТОС щодо надання пільг інвалідам 1 та 2 групи по зору, з метою вирішення проблем інвалідам з недоліками зору, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму надання адресної допомоги інвалідам 1 та 2 групи по зору на покриття витрат, пов’язаних з оплатою комунальних послуг та користуванням телефонним зв’язком, придбанням 1 тони твердого палива та 1 балону скрапленого газу на 2012-2015 роки (додаток).

2. Районній державній адміністрації щорічно до 2015 року:

2.1.Формувати перелік осіб – інвалідам 1 та 2 групи по зору, які станом на початок року перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації як отримувачі пільг, передбачених даною програмою з розрахунком потреби необхідного обсягу фінансування.

2.2.При формуванні проектів районного бюджету на наступний рік передбачати кошти на фінансування видатків, передбачених даною програмою.

2.3. Забезпечувати своєчасне перерахування коштів, передбачених в районному бюджеті цією програмою, на рахунок підприємств – надавачів послуг, та на особові рахунки одержувачів пільг.

3. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2012 року рішення Ананьївської районної ради від 30 грудня 2010 року № 22-VІ «Про затвердження районної програми надання адресної допомоги інвалідам 1 та 2 групи по зору на покриття витрат, пов’язаних з оплатою комунальних послуг та користуванням телефонним зв’язком, придбанням 1 тони твердого палива та 1 балону скрапленого газу на 2011-2015 роки.

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

Голова районної ради                                              М.О.Балан

30 грудня 2011 року

           № 145-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про внесення доповнення до рішення районної ради від 9 грудня 2009 року № 264-V «Про затвердження Програми підтримки газети районної ради «Вісті Ананьївщини» на 2010-2015 роки.

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення Програми у відповідність з вимогами розпорядження обласної державної адміністрації від 27.08.2007 року № 567/А «Про порядок розроблення регіональних цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до рішення районної ради від 9 грудня 2009 року № 264-V «Про затвердження Програми підтримки газети районної ради «Вісті Ананьївщини» на 2010-2015 роки включивши до Програми такі розділи як: паспорт бюджетної програми, загальні положення, завдання, фінансове забезпечення,очікувані результати та затвердити доопрацьовану Програму, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, підприємництва, промислової політики, будівництва, транспорту, зв’язку і торгівлі.

 

 

 

Голова районної ради             М.О.Балан 

 

   30 грудня 2011 року

 

           № 146-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про затвердження переліку робіт та об’єктів Ананьївського району на 2012 рік, на яких засуджені до громадських робіт та порушники, які притягнуті до громадських робіт будуть відбувати призначене судом покарання або адміністративне стягнення.

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Ананьївського районного підрозділу Любашівського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік робіт та об’єктів Ананьївського району на 2012 рік, на яких засуджені до громадських робіт та порушники, які притягнуті до громадських робіт будуть відбувати призначене судом покарання або адміністративне стягнення (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань законності, прав громадян та в справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів.

 

 

 

Голова районної ради              М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

           № 147-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від «___»___________2011 року

№   VІ

 

Перелік

робіт та об’єктів Ананьївського району на 2012 рік, на яких засуджені до громадських робіт та порушники, які притягнуті до громадських робіт будуть відбувати призначене судом покарання або адміністративне стягнення.

 

№ п/п

Населений пункт

Назва обєкту

Назва робіт

Відповідальний

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Ананьїв

Територія міста

Благоустрій міста (прибирання жилих кварталів від сімття, снігу, очищення стічних каналів)

Начальник КП «Місто-сервіс» Балан Є.І.

 

Стадіон

Очищення від бурянів, викошення трави

Директор ДЮСШ Калінічук К.Р.

 

Міське кладовище

Очищення від чагарників

Директор

 

Собор Олександра Невського

Прибирання території, ремонтні роботи

Благочинний Ананьївського округу, настоятель Собору Ярем М.М.

2.

с.Ананьїв-1

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Вдовіна Н.А.

Сільський голова

3.

с.Ананьїв-2

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Герескул О.М.

Сільський голова

4.

с.Байтали

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Греденюк Н.С. сільський голова

5.

с.Гандрабури

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Мазуренко П.Я. сільський голова

6.

с.Долинське

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Думітрашко М.Б. сільський голова

7.

с.Жеребкове

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Гаріга В.П. сільський голова

8.

с.Коханівка

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Алтипін А.К. сільський голова

9.

с.Кохівка

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Рейтор С.С.

сільський голова

10.

с.Новогеоргіївка

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Кучерявий М.І. сільський голова

11.

с.Новоселівка

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Ротар А.Х. сільський голова

12.

с.Новоолександрівка

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

 

13.

с.Романівка

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Албул О.В. сільський голова

14.

с.Точилове

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Цуркан О.І. сільський голова

15.

с.Шимкове

Територія сільради

Упорядкування території, благоустрій

Середа В.Ф. сільський голова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про затвердження статуту комунальної установи «Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму Ананьївського району Одеської області.

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1, частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи клопотання районної державної адміністрації від 25 листопада 2011 року № 3310 районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити статут комунальної установи «Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму Ананьївського району Одеської області» (додається).

2. Доручити відділу культури і туризму районної державної адміністрації (Варгоцький В.М.) у місячний термін забезпечити державну реєстрацію комунальної установи «Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму Ананьївського району Одеської області» у порядку, визначеному чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

 

 

 

 

Голова районної ради            М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

        № 148-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про затвердження статуту комунальної установи «Група централізованого господарського обслуговування навчальних закладів Ананьївського району Одеської області.

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1, частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи клопотання районної державної адміністрації від 25 листопада 2011 року № 3300 районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити статут комунальної установи «Група централізованого господарського обслуговування навчальних закладів Ананьївського району Одеської області» (додається).

2. Доручити відділу освіти районної державної адміністрації (Колойденко М.В.) у місячний термін забезпечити державну реєстрацію комунальної установи «Група централізованого господарського обслуговування навчальних закладів Ананьївського району Одеської області» у порядку, визначеному чинним законодавством.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

 

 

 

 

Голова районної ради             М.О.Балан

 

30 грудня 2011 року

 

               № 149-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ 

Про затвердження статуту комунальної установи «Централізована бухгалтерія навчальних закладів Ананьївського району Одеської області».

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1, частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи клопотання районної державної адміністрації від 16 листопада 2011 року № 3230 районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити статут комунальної установи «Централізована бухгалтерія навчальних закладів Ананьївського району Одеської області» (додається).

2. Доручити відділу освіти районної державної адміністрації (Колойденко М.В.) у місячний термін забезпечити державну реєстрацію комунальної установи «Централізована бухгалтерія навчальних закладів Ананьївського району Одеської області» у порядку визначеному чинним законодавством.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

 

 

 

Голова районної ради            М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

         № 150-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІШЕННЯ 

Про затвердження Статуту комунальної установи «Точилівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ананьївської районної ради Одеської області.

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1, частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи клопотання районної державної адміністрації від 31.10.2011 року № 3042 районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити статут комунальної установи Точилівськиц навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ананьївської районної ради Одеської області (додається).

2. Доручити начальнику відділу освіти райдержадміністрації (Колойденко М.В.) у місячний термін забезпечити державну реєстрацію комунальної установи Точилівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ананьївської районної ради Одеської області у порядку визначеному чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

 

 

Голова районної ради                 М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

        № 151-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про затвердження Статуту Новогеоргіївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ананьївської районної ради Одеської області.

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 1, частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи клопотання районної державної адміністрації від 31.10.2011 року № 3042 районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити статут комунальної установи Новогеоргіївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ананьївської районної ради Одеської області» (додається).

2. Доручити начальнику відділу освіти районної державної адміністрації (Колойденко М.В.) у місячний термін забезпечити державну реєстрацію комунальної установи Новогеоргіївський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ананьївської районної ради Одеської області у порядку визначеному чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

 

 

Голова районної ради          М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

                № 152-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 16 лютого 2011 року № 79-VІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 9 квітня 2010 року № 283-VІ «Про затвердження програми підтримки Ананьївської районної організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» на 2010-2014 роки.

 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою надання допомоги інвалідам у вирішенні соціально-побутових, медичних, економічних та інших проблем районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни і доповнення до рішення районної ради від 16 лютого 2011 року № 79-VІ, а саме:

в розділі ІV Програми Очікувані джерела фінансування заходів підтримки діяльності районної організації інвалідів «Союз Чорнобиль» на 2012 рік суму 5,6 тисяч гривень замінити на суму 10 тисяч гривень.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

 

 

 

Голова районної ради            М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

         № 153-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про план роботи Ананьївської районної ради на 2012 рік.

 

 

 

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 3.1 розділу 3 Регламенту Ананьївської районної ради шостого скликання, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити план роботи Ананьївської районної ради на 2012 рік (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови райнної ради Станкова О.З., та голів постійних комісій районної ради.

 

 

 

 

Головарайонної ради               М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

           № 154-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про затвердження структури і чисельності секретаріату районної ради

на 2012 рік.

На підставі пункту 4 частини 1 статті 43, пункту 3 частини 6 статті 55, частини 3 статті 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади , органів прокуратури, судів та інших органів», наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року, розглянувши пропозиції голови районної ради щодо структури і чисельності секретаріату районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру і чиесльність секретаріату районної ради на 2012 рік згідно додатку № 1.

2. Оплату праці та преміювання посадових осіб секретаріату районної ради проводити згідно постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 та Положення про оплату праці та преміювання згідно додатків (2,3), а обслуговуючому персоналу оплату праці проводити відповідно до Наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 з відповідними змінами і доповненнями.

3. Відповідно до Постанови КМУ від 9.03.2006 року № 268 встановити голові районної ради та його заступнику в 2012 році:

- надбавку в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та нарахувати надбавку за вислугу років;

- здійснювати преміювання в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше як 10% посадових окладів та економії фонду оплати праці;

- надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати у межах затверджених видатків на оплату праці по кожному виду допомоги.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансового розвитку та регуляторної політики.

Голова районної ради                                             М.О.Балан

30 грудня 2011 року

           № 155-VІ

Додаток № 1

до рішення

районної ради

від 30 грудня 2011 року

№ ____

 

Структура і чисельність секретаріату районної ради на 2012 рік

 

№ п/п

Посада

Кількість осіб

1.

Голова районної ради

1

2.

Заступник голови районної ради

1

3.

Керівник секретаріату районної ради

1

4.

Завідуючий відділом організаційної і кадрової роботи

1

5.

Радник голови районної ради

1

6.

Завідуючий фінансово-господарським відділом

1

7.

Спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян

1

8.

Головний спеціаліст фінансово-господарського відділу

1

9.

Спеціаліст І категорії з питань трудового архіву

1

10.

Спеціаліст І категорії з питань земельних відносин

1

11.

Спеціаліст І категорії по забезпеченню повноважень щодо управління обєктами спільної власності територіальних громад

1

12.

Спеціаліст з питань діяльності постійних комісій

1

13.

Секретар-друкарка

1

14.

Водій І класу

1

15.

Охоронники приміщень

3

16.

Техпрацівниця

1

17.

Оператор котельні

0,5

 

Всього:

18,5

 

  

 РІШЕННЯ

Про заходи щодо оптимізації штатної чисельності працівників закладів освіти Ананьївського району.

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання районної державної адміністрації та заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу освіти районної державної адміністрації Колойденко М.В. з метою упорядкування штатів загальноосвітніх навчальних закладів районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу освіти районної державної адміністрації щодо необхідності розробки заходів по оптимізації штатної чисельності працівників закладів освіти Ананьївського району взяти до відома.

2. Доручити відділу освіти районної державної адміністрації (Колойденко М.В.) розробити заходи щодо оптимізації штатної чисельності працівників закладів освіти Ананьївського району та внести відповідні зміни до штатних розписів навчальних закладів.

3. Конртоль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, спорту, молодіжної політики та екології.

 

 

 

Голова районної ради               М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 

          № 138-VІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РІШЕННЯ

Про направлення депутатського запиту Перемана А.Г. до Ананьївської районної виборчої комісії.

 

 

 

Відповідно до п.13 частини 1 статті 43 та п.5 статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши депутатський запит Перемана А.Г. до районної виборчої комісії щодо відкликання депутата Ананьївської районної ради Мунтяна В.Ф., районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити депутатський запит Перемана А.Г. до Ананьївської районної виборчої комісії (голова комісії Ізірський С.Я.) щодо відкликання депутата Ананьївської районної ради Мунтяна В.Ф. у встановленому законом порядку (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регламенту, розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики та гласності.

 

 

 

 

Голова районної ради                 М.О.Балан 

 

30 грудня 2011 року

 № 156-VІ

 

Календар новин

<< < Травень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31