Перенесення сесії

 

Оголошення

 

Раніше заплановане на 02.12.2016 року о 10.00 год  продовження пленарного засідання  12 чергової сесії Ананьївської районної ради VІІ скликання переноситься на невизначений термін, про дату та час проведення якого буде повідомлено додатково.

Без названия copy_copy_copy 

 

Звіт ПК

 

Доброго дня, ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Пропоную Вашій увазі Звіт про роботу  постійної комісії Ананьївської районної ради VІІ скликання  з питань бюджету, фінансової діяльності та    регуляторної  політики;

 

Комісія була створена     відповідно до частини 14 статті 46, частини 15  статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  27 листопада 2015 року.

 

До складу комісіїї входять :

 

1.МАГДІЄВ Гаджи Газімагомедович - голова постійної комісії, 

     партія «Блок Петра Порошенка "Солідарність»

2.БЕРНОВЕГА Андрій Андрійович - Народна Партія

3.БОНДАР Володимир Олександрович -  партія "Блок Петра Порошенка

     "Солідарність»

4.ІВАНОВА Татьяна Іванівна,  Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

5. ОЛЬХОВСЬКА Олена Іллівна - Народна Партія

6. СІТНІК Юлія Олексіївна  -  політична партія "Наш край"

7. СУЛИМА Сергій Олександрович - Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

 

На протязі звітного періду робота нашої комісії була організована у відповідності з нормами та вимогами Положення про постійні комісії районної ради, прийнятим та затвердженим  Додатком

до рішення районної ради від 27 листопада 2015 року.

 

 В своїй роботі Комісія керувалась основними функціями і повноваженнями прописаними для постійних комісій райради; використовувала права і обов’язки, прописані в Положенні.

Робота комісії проводилась в рамках чинного законодавства, в атмосфері ділової співпраці та без зайвої заполітизованності. Якщо і виникали спірні питання їх вдавалось вирішувати конструктивно, по-діловому та в інтересах громади району.

 

В звітному періоді відбулося більше 15  засідань профільної комісії, результати  яких відображені протокольно.

 

 Окрім того, члени комісії скликання  з питань бюджету, фінансової діяльності та    регуляторної  політики активно приймали участь і в спільних засіданнях постійних комісій Ананьївської районної ради при розгляді питань, які входили до компетенції членів нашої комісії.

 

За дорученням районної ради та з власної ініціативи наші депутати займались  організацією розробки проектів рішень та інших актів, які виносились  на розгляд районної ради;

- попередньо розглядали та готували виснови і пропозиції щодо проектів рішень, які вносили інші суб’єкти, узагальнювали зауваження і пропозиції, що надійшли внаслідок їх обговорення;

 - збирали та аналізували  інформації з питань, що належать до компетенції постійної комісії;

 - здійснювали  контроль  за виконанням рішень районної ради;

 - вивчали доцільность  та ефективность  дій районної державної адміністрації, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб у питаннях, віднесених до компетенції постійних комісій, підготовку та подання відповідних висновків та рекомендацій на розгляд районної ради та її президії;

 - попередньо розглядали таготували пропозицій щодо проектів районного бюджету, перспективних програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, а також звітів про їх виконання;

- комісією колегіально розглядались письмові звернення організацій та жителів району;

- приймали участь у контролі за виконанням програм соціально-економічного та культурного розвитку району, районного бюджету в частині, що віднесена до компетенції нашої комісії, з метою забезпечення ефективного використання виробничого потенціалу та коштів;  здійснювали контроль за законністю, економністю та ефективністю витрат коштів з районного бюджету;

- комісією колегіально розглядались письмові звернення організацій та жителів району;

 

-  члени комісії виконували й інші функції, передбачені чинним законодавством України.

 

В своїй роботі комісія з питань бюджету, фінансової діяльності та    регуляторної  політики тісно взаємодіяла з фінансовим управлінням Ананьївської районної державної адміністрації.

 

 

Прийняті комісією рішення та результати її роботи знаходили відображення на сторінках районної газети «Вісті Ананьївщини», на веб-сайті Ананьївської районної ради, в окремих випусках новин телерадіокомпаніїї «Примор’я».

 

 Від імені членів Комісії з питань бюджету, фінансової діяльності та    регуляторної  політики хочу подякувати усім відділам, службам та окремим фахівцям за співпрацю, допомогу та порозуміння і виразити сподівання в тому, що і надалі наші спільні зусилля будуть зосередженні на благо Ананьївської громади.

Оголошення 02.12.

 

 

02.12.2016 року о 10.00 год відбудеться продовження 12 чергової сесії Ананьївської районної ради VІІ скликання за адресою: вул.Незалежності, 51, сесійна зала районної ради.

Рекомендований порядок денний та проекти рішення на офіційному сайті Ананьївської районної ради

Вічна пам’ять….

 

Без названия copy_copy

Голова районної ради В.А.Мокряк, депутатський корпус та виконавчий апарат райради висловлюють щире співчуття родині Гордовського Віктора Федоровича з приводу тяжкої, невимовної втрати.

Впевнені, що пішла з життя порядна та чесна людина. Передчасна смерть Віктора Федоровича – це непоправна втрата для його рідних, близьких, друзів, колег

Вічна пам’ять….

До уваги неприбуткові організації!!!

 

Неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій", що не відповідають вимогам пункту 133.4 статті 133 ПКУ, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов'язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами ПКУ та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.
Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 ПКУ, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Відповідно до п.п. 133.4.5 п. 133.4 ст. 133 ПКУ (від 02 грудня 2010 року №2755-УІ зі змінами та доповненнями) порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.
Згідно з п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі -неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів управління та інших пов'язаних з ними осіб (визначення доходу наведене у ст.14 ПКУ);
- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквар- тирних будинків;
- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ).
Підпунктом 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 ПКУ визначено, що до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:
- бюджетні установи;
- громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
- спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб;
- житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
- об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
- професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання;
- сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
- інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам п. 133.4 ст. 133 ПКУ.
Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440.

У зв’язку з цим рекомендуємо зареєстрованим неприбутковим організаціям до 31 грудня 2016 року провести юридичний аналіз своїх установчих документів і в разі необхідності привести установчі документи у відповідність до діючого законодавства шляхом прийняття їх у новій редакції та провести відповідну державну реєстрацію, а також повідомити про такі зміни органу ДФС по місцю своєї реєстрації.

Зазначені дії Ви можете зробити звернувшись до фронт-офісу Котовського місцевого центру НБВПД за адресою:
Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна, 194-а,
Телефон для довідок (04862) 3-07-34
або до відділу державної реєстрації друкованих ЗМІ та громадських формувань Головного територіального управління юстиції в Одеській області за адресою:
вул. Старицького, 10-а, м. Одеса.
Телефони для довідок: (0482) 7055820, 7055825

Котовський МЦНБВПД

Без названия copy

28.11.

 

На черговій нараді апарату районної ради, яка відбулась 28 листопада цього року під головуванням голови районної ради В.А.Мокряка, було розглянуто ряд важливих питань.
На початку наради голова висловив своє співчуття родині депутата Ананьївської районної ради В.Ф.Гордовського, який нещодавно пішов з життя.
Як зазначив очільник району, Віктор Федорович Гордовськй був справжнім патріотом та людиною, яку поважали не тільки в його рідному селі Байтали, а й далеко за його межами.
Валентин Анатолійович повідомив, що продовжує працювати комісія по надзвичайним ситуаціям при районній державній адміністрації, де вирішуються питання утилізації свиней, які полягли від хвороби. У зав’язку з цим виникає велика кількість проблем, бо утилізація затримана, не вистачає дров, адже їх потрібно в цілому 600-700 кубометрів , щоб спалити померлих свиней.
Очільник району зазначив, що у зв’язку з цим буде скликана позачергова сесія районної ради, основним питанням якої є виділення коштів на вирішення данної ситуації.
Також Валентин Анатолійович наголосив, що наближається Міжнародний день людей з обмеженими можливостями. Дана категорія людей найбільше потребує допомоги. Проте голова Ананьївської районної громадської організації інвалідів Бондаренко Р.А. запевнив, що благодійна допомога та увага буде надана всім тим мешканцям району, хто її потребує.

Чергова апаратна нарада 28.11.2016

 

На черговій нараді апарату районної ради, яка відбулась 28 листопада цього року під головуванням голови районної ради В.А.Мокряка, було розглянуто ряд важливих питань.

На початку наради голова висловив своє співчуття сім ї депутата Ананьївської районної ради В.Ф.Гордовського, який нещодавно пішов з життя.

Як зазначив очільник району, Віктор Федорович Гордовськй був справжнім патріотом та людиною, яку поважали не тільки в його рідному селі Байтали, а й далеко за його межами.

Голова районної ради, також, повідомив присутніх, що продовжує працювати комісія по надзвичайним ситуаціям при районній державній адміністрації, де вирішуються питання утилізації свиней, які полягли від хвороби. У зав’язку з цим виникає велика кількість проблем, бо утилізація йде важко, не вистачає дров, адже їх потрібно в цілому 600-700 кубометрів , щоб спалити померлих свиней.

Очільник району зазначив, що у зв’язку з цим буде скликатися позачергова сесія районної ради, де вирішуватимуться питання виділення коштів на вирішення цієї ситуації та будуть розглядатися інші, життєво важливі питання  функціонування району.

  Голова районної ради,також, звернув увагу присутніх на необхідність постійної допомоги інвалідам та людям з вадами здоров я в Ананьївському районі.  

Давайте разом боротися проти шахрайства!

 

Увага!

Шахраї не дрімають.

 

Шановні платники податків, керівники підприємств, фізичні особи- підприємці.

Котовська ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області повідомляє, що останнім часом  мають місце випадки діяльності шахраїв, щодо вимагання коштів від імені керівництва податкової інспекції. Невідомі особи телефонують суб`єтам  господарської діяльності та пропонують свої послуги у вирішенні проблемних питань.

Будьте обережні! В разі виявлення подібних випадків просимо Вас одразу повідомляти начальника  Котовської ОДПІ за адресою: Одеська область,  м. Котовськ вул. Калініна 126, та за телефоном: (04862) 22379, 22769 або УВБ ГУ ДФС  в Одеській області за телефоном: (04822) 344978.

                                

 

Податкова інформує 28.11

Новини з податкової:

До уваги громадян, які надають в оренду житло!

Фахівці Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області звертають увагу мешканців міста та районів що надання в оренду власного майна є додатковим джерелом доходу. Надання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватись фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і без реєстрації орендодавця фізичною особою – підприємцем. Стаття 170, 172 Податкового кодексу визначає особливості нарахування та оподаткування доходів від надання в оренду рухомого та нерухомого майна.

Орендодавцю, який здає квартиру фізичним особам і не є підприємцем, кожного кварталу протягом 40 днів після його закінчення необхідно нарахувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% - у 2016 році (у 2015році - 15%, при перевищенні десятикратного розміру мінімальної заробітної плати - 20 % ) та військовий збір за ставкою 1,5%  із суми отриманого доходу.

Сума отриманого доходу, сплаченого протягом року податку та нарахованого податкового зобов’язання за результатами такого року, відображається орендодавцем у річній податковій декларації. Така декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним, до податкової інспекції за податковою адресою платника податку.

***

 Нові технологічні сертифікати для подання електронної звітності!

Починаючи з 15 листопада 2016 року при поданні електронних звітів до Державної фіскальної служби України необхідно використовувати нові технологічні сертифікати шлюзу приймання та обробки електронної звітності ДФС.

За інформацією Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України (АЦСК ІДД ДФС) сформовано нові технологічні сертифікати шлюзу приймання та обробки електронної звітності ДФС, які необхідно буде використовувати з 15.11.2016 при поданні електронних звітів до ДФС. Завантажити зазначені вище технологічні сертифікати можна у розділі «Сертифікати АЦСК».

Отже, починаючи з 15 листопада, підписання повідомлень ДФС (квитанцій, інформаційних розсилок, тощо) здійснюється окремим сертифікатом, призначеним для накладання електронного цифрового підпису: SFS_1.cer

зашифрування повідомлень на ДФС (звітність, договори, тощо) здійснюється окремим сертифікатом, призначеним для шифрування: SFS_2.cer

У разі ускладнень (помилок) при подання електронної звітності, платникам податків необхідно самостійно завантажити нові файли сертифікатів і встановити їх в сховище сертифікатів на комп'ютері, або оновити програмне забезпечення, в якому формується звітність.

 ***

У грудні звітуємо за оновленими деклараціями з ЄСВ

Котовська ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області повідомляє що відповідно до норм Податкового кодексу України, у разі якщо в результаті запровадження нового податку або змін в оподаткуванні, змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за періодом, у якому відбулось їх оприлюднення, є чинними форми декларацій, що діяли до такого визначення.

18 жовтня 2016 року в Офіційному віснику України було оприлюднено Наказ Міністерства фінансів від 07.09.2016 №813, яким  внесено зміни до Порядку формування та подання звіту з ЄСВ.

Відповідно, звітність із змінами, внесеними відповідним наказом, подаватиметься вже з 1 грудня 2016 року. Просимо врахувати дану інформацію під час подання звітності з ЄСВ.

***

Не забудьте скористатись податковою знижкою

Фахівці Котовської ОДПІ  ГУ ДФС в Одеській області нагадують що громадяни України, які є платниками податку на доходи фізичних особі в 2015 році платили за своє навчання або навчання члена своєї сім'ї першого ступеня споріднення, мають право на податкову знижку.

Для отримання такої знижки необхідно до 30 грудня 2016 року включно, подати до територіального органу Державної фіскальної служби за місцем проживання річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

Разом із річною декларацією слід подавати до органу ДФС довідку від податкового агента, який у 2015 році нараховував їм заробітну плату, в якій повинно бути зазначено з розбивкою по місяцях: суми нарахованої заробітної плати, суми утриманого ПДФО, суми утриманого з зарплати ЄСВ, суми застосованої ПСП (за наявності).

Платнику податку необхідно мати документи, що підтверджують суми коштів сплачених за навчання. До переліку таких документів входять квитанції, фіскальні або товарні чеки, касові ордери на прибуток, договір з навчальним закладом, довідка про отримані у звітному році доходи, документи, що підтверджують ступінь споріднення (паспорт, свідоцтво про народження).

Якщо до кінця 2016 року ви не скористаєтеся правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2015 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Так с початку року в Котовській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області   правом на отримання податкової знижки  скористались 540 громадян, яким повернуто 588 тис грн..

***

Що є підставою зняття з обліку підприємців?

Фахівці Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області надають роз’яснення що відповідно до норм податкового законодавства України, підставою для зняття фізичної особи – підприємця з обліку у відповідному контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки.

Звертаємо вашу увагу, що після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності громадянин продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа – платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

***

Ліцензування та реалізація підакцизних товарів

 «Станом на 1 листопада реалізаторам видано 172 ліцензій на роздрібну  торгівлю алкогольними і тютюновими товарами. З початку року фактів анулювання ліцензій не було», — зазначила начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області Ірина Залужна.

Співробітніками Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області було проведено 33 перевірки, внаслідок яких виявлено  порушення, а саме  торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій.

За виявлені порушення до суб'єктів господарювання було застосовано фінансові санкції на суму 324,1 тис. гривень.

Сектор організації роботи Котовської ОДПІ

ГУ ДФС в Одеській області

Просимо допомоги небайдужих!!!

 

 

Учасник АТО потребує допомоги. Вночі з 23 на 24 листопада був прооперований Леліс Андрій Валерійович 1975 р.н. На ранок стан хворого середньої важкості, потребує термінового лікування. 
В родині 5 дітей. Коштів на лікування не вистачає.

thumb-3f263ee8161af3d8a352fe919fe00192

Картковий рахунок волонтерської організації 
Самотей Ганна Сергіївна
4149 4978 1321 4204

Календар новин

<< < Серпень 2020 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31