22 червня

den pam-jati - копия 

 22 червня - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні - жителі Ананьївщини разом з усією Україною вшановує пам’ять жертв найстрашнішої війни, яка почалась саме в цей день, за мить перевернувши життя мільйонів людей. Друга Світова війна забрала життя кожного п’ятого українця, залишивши страшні спогади в кожній родині.
Ніхто не забутий! Ніщо не забуте! Так говорили нам старші покоління, так ми говоримо своїм дітям.

У цей скорботний день, нашим обов’язком є згадати загиблих українців, наших рідних та близьких, героїв-співвітчизників, віддати шану пам’яті українським борцям.

Сьогодні жителі та керівництво району пройшли ходою до пам’ятника загиблим та хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв Великої Вітчизняної війни.

13466104 522210071319222_662216474717958641_n - копия

13495154 522210471319182_4883087476390050929_n

Новини з податкової: Розраховуємо податкову соціальну пільгу правильно

Фахівці Котовської ОДПІ повідомляють, що податкова соціальна пільга (ПСП) надається в сумі, яка дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (на 01.01.2016 року – 1378 грн.). З урахуванням вищезазначеного, у 2016 році розмір ПСП становить 689 грн. (50% від 1378 грн.).

Категорії платників податку на доходи фізичних осіб, що є користувачами права на застосування ПСП, визначені у пп.169.1.2 та у підпунктах «а» і «б» пп. 169.1.3 п. 169.1 статті 169 Податкового кодексу, зокрема:

- платник податку, який утримує двох і більше дітей віком до 18 років має право на застосування ПСП у сумі 689 грн., що складає 100% розміру ПСП – у розрахунку на кожну таку дитину;

- одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років та платник, який утримує дитину – інваліда мають право на застосування ПСП у сумі 1033,50 грн., що складає 150% розміру ПСП – у розрахунку на кожну таку дитину.

Механізм надання ПСП на дітей при обчисленні податку на доходи фізичних осіб полягає у визначенні граничного розміру заробітної плати для застосування пільги. Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків визначається як добуток суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2016 році – 1930 грн.) та відповідної кількості дітей. До прикладу, якщо сім’я складається з матері, батька та трьох дітей, то для одного з батьків граничний розмір заробітної плати для отримання ПСП становить 5790 грн. (1930 грн. х 3 дітей).

Якщо платник податку має право на ПСП з двох або більше підстав, то застосовується одна пільга з підстави, яка передбачає її найбільший розмір. Проте, якщо платник податку утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину – інваліда (дітей – інвалідів), ПСП, що надається платнику податку як багатодітному батькові (матері) визначається з двох підстав, ПСП звичайна на дітей та підвищена ПСП на дитину – інваліда.

Нагадаємо, податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, якщо її розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2016 році – 1930 грн.).

***

Підприємець - платник єдиного податку 2-ї групи може надавати послуги тільки платникам єдиного податку та/або населенню

Другу групу єдиного податку мають право обрати фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб,

- обсяг доходу не перевищує 1,5 мільйони гривень.

Якщо підприємець - платник єдиного податку у господарських відносинах з іншим суб'єктом господарювання, який не є платником єдиного податку, відповідно до умов договору виступає як виконавець послуг, такий підприємець не може обрати другу групу платників єдиного податку.

У разі недотримання платником єдиного податку 2-ї групи зазначеного обмеження, він зобов'язаний перейти на загальну систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася заборонена діяльність.

***

Вартість путівки, що надається підприємством безкоштовно працівнику, є базою нарахування ЄСВ

 Котовська ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області повідомляє, що відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сума винагороди фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні ЄСВ встановлено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 року № 5.

Підпунктом 2.3.4 п. 2.3 розділу 2 Інструкції № 5 визначено, що вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства (крім випадків, указаних у п. 3.2 розд. 3 Інструкції № 5), входять до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Отже, вартість путівки, що надається підприємством працівнику, є базою нарахування ЄСВ.

***

Про розстрочку сплати податків платниками податків

З метою усунення впливу негативних факторів на розвиток фінансових відносин та забезпечення стабільного і ефективного економічного зростання, у сферу податкового регулювання включаються відносини, пов’язані не лише з виникненням та погашенням податкових зобов’язань, але й зі зміною термінів їх сплати – перенесенням встановлених строків сплати податків і зборів на більш пізніші терміни. Як свідчить досвід минулих періодів, перенесення термінів сплати податкових зобов’язань перед державою за рахунок надання розстрочок у більшості випадків позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємств, які отримують можливість зупинити виникнення податкової заборгованості. Шляхом проведення поступових розрахунків з бюджетом, підприємства нарощують свої обсяги виробництва, отримують можливість вийти із скрутного фінансового становища, залишитися платоспроможними, зберегти робочі місця працюючим, уникнути накопичення боргів.

Розстрочення податкових зобов’язань передбачено статтею 100 Податкового Кодексу та Порядком розстрочення та відстрочення податкових зобо’язань платників податків, який затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.13р №574. Платник податків, який звертається до органу фіскальної служби із заявою про розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань, вважається таким, що узгодив суму такого податкового зобов'язання. Органи державної фіскальної служби надають розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань стосовно тих податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та погашення яких віднесено до їх компетенції згідно із законодавством. Для розстрочення податкових зобов’язань платник податків звертається до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації або за місцем обліку такого податкового зобов’язання з письмовою заявою, в якій зазначаються суми податків, зборів, інших платежів, сплату яких просить розстрочити, а також термін розстрочення. При цьому, окремо вказуються суми, термін сплати яких ще не настав, а також суми згідно актів перевірок. До заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з: аналізу фінансового стану; графіку погашення розстрочених сум; розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

Підставою для розстрочення податкових зобов’язань платника податків є надання ним достатніх доказів щодо існування загрози виникнення або накопичення податкового боргу. На розстрочені грошові зобов'язання пеня та штрафи не нараховуються з дати укладання  договору до закінчення строку дії договору про розстрочення  грошового зобов'язання

За повідомленням начальника відділу погашення боргу Котовської ОДПІ Ольги Чекан, надання розстрочення платежів це крок, який завжди веде до покращення взаємовідносин між платником та органами ДФС.

*** 

За 5 місяців роботодавці північного регіону Одеської області перерахували  майже 100 млн. грн. ЄСВ

Роботодавці платники Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області сплатили за січень-травень 2016 року 99,6 млн грн. єдиного  внеску.

Так по м.Котовськ надходження склали 26 млн грн., Котовському району -7 млн грн., Ананьївському відділенні - 11,6 млн грн., Балтському відділенні - 20,6 млн грн., Кодимському відділенні - 8 млн грн., Красноокнянському відділенні - 7,5 млн грн., Любашівському відділенні - 11,8 млн грн., Савранському відділенні - 6,7 млн грн.

Лише за травень місяць сплачено майже 21 млн грн. даного податку.

Також, нагадуємо про нову звітність з ЄСВ, яка подається за червень місяць п.р. згідно Порядку №435. Якщо Звіт складено з порушенням вимог цього Порядку, у т.ч. без необхідних таблиць, документ вважається не дійсним, тому й неподаним. За правильність і достовірність заповнення ЄСВ-звітності страхувальник нестиме відповідальність (п.16 р.2 Порядку №435).

***

Сектор організації роботи Котовської ОДПІ

ГУ ДФС в Одеській області

Виконання Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

 

На даний час актуальним в Україні є Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». В нашому районі іде процес формування проектів громад, які найближчим часом мають бути представлені в Одеській обласній раді та Одеській обласній державній адміністрації. Саме тому районною радою спільно з райдержадміністрацією проведено ряд нарад та семінарів за участю міського та сільських голів, керівників підприємств, установ, організацій, спеціалістів сільських рад.

16 червня 2016 року делегація від Ананьївського району з робочим візитом відвідала Балтський район (Балтська об’єднана громада першою в Одеській області отримала висновок облдержадміністрації про відповідність Конституції та чинному законодавству проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад). Метою поїздки було переймання досвіду формування об’єднаних територіальних громад.

До складу делегації входили голова районної ради В.А.Мокряк, перший заступник голови райдержадміністрації Г.Д.Карпова, члени спільної районної робочої групи з питань децентралізації та розроблення перспективного плану формування територій громад Ананьївського району та голови сільських рад.

Зустріч відбулася в залі Балтського педагогічного училища. Розповів про процес формування об’єднаних територіальних громад голова Балтської міської громади С.С.Мазур. Більш детальну інформацію  про розвиток громади по галузям  надали заступники голови та спеціалісти.

Дана зустріч дала багато відповідей на питання стосовно децентралізації.

Новини з податкової:

 

 

 

Отримання письмової  податкової консультації

 

У зв’язку з численними запитами, які надходять до Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області щодо надання письмової податкової консультації, повідомляємо наступне.

За зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Консультації, крім узагальнюючих, надаються : в усній формі – контролюючими органами; в письмовій або електронній формі - контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Ця норма прописана в Податковому Кодексі України пп.52.4, п.52, ст.52, глава 3.

Тому платникам податків Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області для отримання письмової податкової консультації необхідно звертатись до  ГУ ДФС в Одеській області за адресою:  м.Одеса, вул. Семінарська, 5

***

 При  створенні ОСББ подбайте про касовий апарат

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначені Законом України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі.

Статтею 24 Закону України від 22 березня 2012 року №4572-VI "Про громадські об'єднання" встановлено, що громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Джерелами формування майна об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) відповідно до ст.19 Закону України від 10 липня 2003 року №1087-IV "Про кооперацію" є вступні, членські та цільові внески його членів.

Таким чином, сплата вступних, членських і цільових внесків згідно із Законом №265 не є розрахунковою операцією за товари (послуги), розрахунки за які можуть здійснюватись у касі підприємства без застосування РРО.

Водночас, при здійсненні операцій з приймання готівки для подальшого її переказу (розрахунки за електропостачання, водопостачання та водовідведення, тощо) ОСББ зобов'язане застосовувати РРО.

***

Сплата земельного податку учасниками антитерористичної операції

Відповідно до п.п. 281.1.4 п. 281.1 ст. 281 ПКУ від сплати земельного податку звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» зі змінами та доповненнями. Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.

 До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни (ст. 4 Закону). Законом України від 06 травня 2014 року № 1233 «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», який набрав чинності з 22.05.2014р, розширено коло осіб, які належать до учасників бойових дій.

 Так, учасниками бойових дій згідно з п.19 ст.6 Закону, визнаються військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.

        Тобто особи, які відповідно до норм Закону визнані учасниками бойових дій, звільняються від сплати земельного податку.

***

Котовські платники за травень місяць сплатили  1,6 млн грн. військового податку

Саме така сума на потреби українського війська надійшла до Державного бюджету від Котовських платників за травень місяць  цього року. Це більше на 62 тис. грн. від минулорічних надходжень. Перший заступник начальника Котовської ОДПІГУ ДФС в Одеській області Людмила Олійник зазначає, сьогодні важлива кожна гривня, яка сплачена у вигляді 1,5-відсоткового військового збору від доходів громадян. Попри нелегку економічну ситуацію країни та з огляду на те, що для відновлення військового потенціалу України необхідна додатковий ресурс, участь кожного мешканця краю у наповненні бюджету  сприяє посиленню обороноздатності держави.

***

Платники податків Котовської ОДПІ направили до Зведеного бюджету  майже 65 мільйонів гривень

За травень 2016 року котовські платники податків перерахували до Зведеного бюджету 64,6 млн. грн. . Про це на брифінги для місцевих друкованих ЗМІ розповів начальник Котовської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області Володимир Перішков.

До Державного бюджету направлено 28,1 мільйонів гривень а саме : по м.Котовськ -15,6 млн грн., Котовському району 2,8 млн грн., по Красноокнянському відділенні – 2,6 млн грн., Любашівському відділенні –  4,7млн грн., Балтському відділенні -6,2 млн грн.,

Кодимському відділенні – 6,6 млн грн., Ананьївському відділенні – 3,2 млн грн., Савранському відділенні -2 млн грн.

У розрізі основних податків надходження до загального фонду Державного бюджету склали:

– по податку на прибуток надійшло  593 тис. грн.;

– по податку на додану вартість надійшло 7,5 млн грн.;

– по військовому збору надійшло 1,7 млн грн.;

До місцевих бюджетів надійшло 36,5 мільйонів гривень,  а саме : по м.Котовськ – 8,4млн грн., Котовському району – 2,8 млн грн., по Красноокнянському відділенні – 2,6  млн грн., Любашівському відділенні – 4,7 млн грн., Балтському відділенні – 6,2млн грн.,

Кодимському відділенні – 6,6 млн грн., Ананьївському відділенні – 3,2 млн грн., Савранському відділенні – 2 млн грн.

У розрізі основних податків надходження склали:

по податку на доходи фізичних осіб сплачено 16,5 млн грн;

по платі за землю сплачено 1 млн грн.;

по єдиному податку сплачено 3,7  млн грн.;

по акцизного податку сплачено  2,8 тис. грн.;

***

 

Сектор організації роботи

Котовської ОДПІ

ГУ ДФС в Одеській області

Дитяча вистава

 

13339449 512806408926255_3089029354208435382_n

В неділю 29 травня о 10.00 в НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» № 1 м.Ананьєва артисти Всеукраїнського козацького центру культури і спорту та козацький театр характерників «Отаман» разом з центром дитячого свята «Королівство» з нагоди Дня захисту дітей розважали юних жителів Ананьївщини. Головним в програмі було шоу - " Козаки - дітям ". 
Тривало все дійство біля двох годин. Напротязі цього часу діти захоплено спостерігали за театралізованим дійством: козаками-велетнями, акробатичними трюками, козацькими боями. Безпосередньо приймали участь в змаганнях.
Таке свято для дітей було організоване завдяки спонсорській допомозі депутата обласної ради В.М.Щербини. Він особисто привітав усіх присутніх з святом, побажав здійснення найзаповітніших дитячих мрій, які можуть здійснитися лише за допомогою дорослих. До привітань приєдналися голова районної ради В.А.Мокряк, перший заступник голови райдержадміністрації Г.Д.Карпова та міський голова П.І.Маковецький які побажали діткам та їх батькам миру та злагоди. Приємною несподіванкою для всіх, а, особливо, для претендента на золоту медаль, переможниці обласних та районних змагань і конкурсів, талановитої учениці ананьївської школи-гімназії Хаджилій Тетяни став подарунок, який їй вручив Володимир Михайлович – новенький «Айфон».
На згадку про свято діти мали можливість сфотографуватись з артистами.

13254306 512807438926152_7320274228957850961_n

13343095 512806312259598_5911300493177294192_n

Випускний в Ананьївській школі-інтернат

 

28 травня прозвучав останній дзвоник в Ананьївській школі-інтернат.

В цьому році стіни школи покидають 27 випускників.

Директор школи Л.В.Кирилова подякувала за увагу з боку посадовців. Привітати випускників завітали депутат облради О.В.Корженко, голова районної ради В.А.Мокряк, перший заступник голови райдержадміністрації Г.Д.Карпова та міській голова П.І.Маковецькій.

Традиційно, організацію свята взяли на себе шефи школи-інтернат – керівництво, судді та працівники апарату Одеського  господарського суду спільно з байкерами, які забезпечили, вбрання випускників та подарунки дітям .

Незважаючи на похмуру погоду та зливу свято вийшло по-родинному теплим і добрим. 

13307285 1740098102931552_7197381814146294595_n

сесія від 27.05.2016

 

27.05.2016 відбулася позачергова 9 сесія Ананьївської районної ради. 

Прийняли участь в пленарному засіданні та зареєструвалися 21 депутат з 34, голова райдержадміністрації Д.С.Маковейчук, керівники підприємств, установ, організацій,  учасники АТО, самооборона Одеси, представники громадських організацій, громадськість.

На порядок денний було винесено такі питання:

  1. 1.Про внесення змін до додатку 2 рішення районної ради від 27 листопада 2015 року № 7 – VII; 
  2. 2.Про внесення змін і доповнень до рішення районної ради від 30.12.2015року № 39 -VІІ «Про районний бюджет на 2016рік» ;
  3. 3.Різне.

Рішення по кожному питанню приймалися одноголосно.

По закінченню сесії до голова районної ради Мокряк В.О. звернувся з подякою за підтримку та активну громадянські позицію воїнів АТО, військовослужбовців, громадян Ананьївського району, голову обласної ради Урбанського А.І., депутатів обласної ради Щербіну В.М., Корженка О.В., Біб С.О. 

Робочий візит до Новогеогіївської сільської ради

 mx3HZGUUvng

17 травня 2016 року  голова районної ради Мокряк В.А., заступник голови районної ради Зейкан П.І. та спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян Нещадимова Є.П. відвідали  Новогеоргіївську сільську раду.

Голова Новогеоргіївської сільської ради Гончарук Т.І. повідомила, що на даний час в приміщенні сільського клубу проводяться ремонтні роботи. Кошти на ремонт було виділено з бюджету сільської ради. До Дня Перемоги встигли оновити пам’ятник воїнам, які загинули під час  Великої Вітчизняної  війни.

Голова районної ради Мокряк В.А. з спеціалістом районної ради Нещадимовою Є.П. провели прийом громадян. Мешканці села зверталися з різними питаннями, такими як: оформлення соціальних допомог, субсидій, розмежування земель, виділення землі учасника АТО.

В рамках робочого візиту керівники районної ради відвідали сільську школу та дитячий садочок, сільську амбулаторію та ветеринарну амбулаторію.

Проблемою школи є стан опалювальної системи. Мокряк В.А. запевнив педагогів та батьків, що дане питання виділення коштів на заміну труб опалення буде винесено на розгляд депутатських  комісій.

 

 

спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян Нещадимова Є.П.

Увага!!!

 

 

 

Увага!

Відбудеться виїзний прийом громадян у м. Ананьїв Одеської області

 

       З метою забезпечення прав громадян щодо належного розгляду їх звернень, а також сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Відділів (Управлінь) Держгеокадастру у районах та містах Одеської області та надання кваліфікованого роз’яснення в найкоротші терміни,

 

07.06.2016 з 11:00 до 14:00 год.

відбудеться виїзний прийом громадян першим заступником начальника Головного управління Держгеокадастру в Одеській області Савченко М.Ю.

 

за адресою: м. Ананьїв, вул. Леніна, 48, приміщення Відділу Держгеокадастру у Ананьївському районі Одеської області.

11.05.2016

 

11 травня 2016 року в районній раді відбулася  чергова нарада з головами сільських рад за участю керівників підприємств, установ, організацій. Провів нараду керуючий справами Ананьївської районної ради Мудрик В.П. та керівник апарату райдержадміністрації Крижан В.І.

На нараді розглядались питання благоустрою населених пунктів району, проходження призову на строкову військову службу, діяльності відділу ведення реєстру виборців РДА, органів опіки та піклування, питання об’єднання громад.

Особливо жваво обговорювалося питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язані із забезпеченням прав дітей в районі. Міській голова та сільські голови висловили пропозиції, т.в.о. начальника служби у справах дітей Одеської обласної держадміністрації, яка прийняла участь у нараді, щодо напрямків роботи служби.

Не менш жваву дискусію визвало питання про об’єднання громад, яке доповідала О.В. Касімбекова. Вона зазначила, що сьогодні децентралізація влади є актуальним питанням в нашому районі. В 2015 році проведено роботу з обговорення та прийняття проекту перспективного плану формування територіальної громади Ананьївського району. В обласній держадміністрації буде сформовано робочу групу з спеціалістів структурних підрозділів ОДА та облради, депутатів та представників громадськості. Аналогічні робочі групи будуть сформовані і в нашому районі.

Свої зауваження і пропозиції висловив керуючий справами районної ради В.П.Мудрик, міський голова П.І.Маковецький, Гандрабурівський сільський голова П.Я.Мазуренко, Точилівський сільський голова М.І.Рябий та голова Першої сільської ради В.О. Соломахін.

 

 

Календар новин

<< < Серпень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31